COPERTINA TITOLO Petrograd, October 1917. Reminescences.
AUTORE LUNACHARSKY KRUPSKAJA PODVOISKY BONCH-BRUYEVICH BUBNOV LONDARSKOI MEKHONOSHIN FLEROVSKY KHOKHRYAKOV ANTONOV-OVSEENKO BLAGONRAVOV NEVSKY DASHKEVICH DZENIS BELYSHEV KOLBIN YEGOROV VASILYEV SVESHNIKOV MALAKHOVSKY SOKOLOV IZMAILOV PETROVSKY DYBENKO MALYANTOVICH, scritti di
NOTE FOREIGN LANGUAGES PUBLISHING HOUSE. MOSCOW. 1957 - pag 473 8° foto illustrazioni note appendice - RIRO-220
CATALOGO Biblioteca
RIF TEC8703
LINGUA Inglese


Nuova Ricerca