COPERTINA TITOLO De Stockholmsche Conferentie. Haar werk en Beteekenis. Rede gehouden voor de Federatie Amstermdam der S.D.A.P. op Vrijdag 26 October 1917 in het concertgebouw. Het Manifest der Neutrale Delegaties aan de Socialisten der Oorlogvoerende Landen.
AUTORE TROELSTRA P.J.
NOTE UITGAVE N.V. BOEKHANDEL EN UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ 'ONTWIKKELING'. AMSTERDAM. 1917 - pag 32 8° prefazione - INTS-018
CATALOGO Biblioteca
RIF TEC8304
LINGUA Tedesco


Nuova Ricerca